پلی کلنیک تخصصی قدس شریف

تهیه و اجرای تجهیزات سیستم اعلام و اطفا حریق پلی کلنیک تخصصی قدس شریف • متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع • پلی کلنیک تخصصی قدس شریف از مراکز درمانی…

ادامه خواندنپلی کلنیک تخصصی قدس شریف

مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مجتمع مسکونی ونک پارک

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مجتمع مسکونی ونک پارک مشخصات…

ادامه خواندنمشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مجتمع مسکونی ونک پارک