مشاوره و اخذ تاییدیه پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه و اجرای پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون
تعاونی کارکنان نیروی زمینی سپاه با متراژ کلی ساختمان ۴۶ هزار متر مربع و در چهار طبقه زیر زمین و ۲۲ طبقه روی زمین

 

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی و تهیه و اجرای تجهیزات آتشنشانی و تعمیر و نگهداری دو ساله تجهیزات  پروژه۲۵۲ واحدی زیتون انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

اصلاح نقشه های معماری پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

نظارت بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی