خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه خادمین شهرداری

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه خادمین شهرداری

• متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع
• پروژه برج خادمین شهرداری تهران در منطقه 22 و در منطقه مروارید شهر دارای 3 بلوک می باشد و در سه فاز در حال اجرا است.
• خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی