اداره کل امور مالیاتی شرق تهران
مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه اداره کل امور مالیات شرق تهران

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه اداره کل امور مالیات شرق  استان تهران

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

متراژ کلی ساختمان این پروژه  2950 متر مربع می باشد

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه اداره مالیات شرق تهران انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه اداره کل امور مالیات شرق استان تهران

اصلاح نقشه های معماری اداره کل امور مالیات شرق استان تهران

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) اداره کل امور مالیات شرق استان تهران

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق اداره کل امور مالیات شرق استان تهران

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق اداره کل امور مالیات شرق استان تهران

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی اداره کل امور مالیات شرق تهران

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به اداره کل امور مالیات شرق تهران

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق اداره کل امور مالیات شرق تهران

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق اداره کل امور مالیات شرق تهران

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار اداره کل امور مالیات شرق تهران

نظارت بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط اداره کل امور مالیات شرق تهران

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه آتشنشانی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی