مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه  متر مربع می باشد

پلی کلنیک خاندان حکیم در محله باغ خزانه تهران و خیابان امامزاده حسن می باشد. از مراکز زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است و به صورت شبانه روزی فعالیت دارد.

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

اصلاح نقشه های معماری پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط پلی کلنیک شهدای خاندان حکیم

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

 

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی