مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه پلی کلنیک تخصصی جشنواره

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه پلی کلنیک تخصصی جشنواره

متراژ کلی ساختمان این پروژه  متر مربع می باشد

پلی کلنیک تخصصی جشنواره در خیابان جشنواره تهران واقع شده که یکی از چهار درمانگاه محله جوادیه تهران است که در خیابان ناهیدی در نزدیکی متروی فرهنگسرا واقع شده است.

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

 

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه پلی کلنیک تخصصی جشنواره انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه پلی کلنیک تخصصی جشنواره

اصلاح نقشه های معماری ساختمان پلی کلنیک تخصصی جشنواره

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) پلی کلنیک تخصصی جشنواره

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق پلی کلنیک تخصصی جشنواره

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق پلی کلنیک تخصصی جشنواره

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی پلی کلنیک تخصصی جشنواره

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به پلی کلنیک تخصصی جشنواره

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق پلی کلنیک تخصصی جشنواره

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق پلی کلنیک تخصصی جشنواره

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار پلی کلنیک تخصصی جشنواره

نظارت بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط پلی کلنیک تخصصی جشنواره

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

 

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی