مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه پروژه برج خادمین شهرداری

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه برج خادمین شهرداری

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه متر مربع می باشد

پروژه برج خادمین شهرداری تهران در منطقه 22  و در میان بزرگراه حکیم و خرازی ، در منطقه مروارید شهر واقع شده است که دارای 3 بلوک  و 400 واحد مسکونی می باشد و در سه فاز در حال اجرا است.

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه برج خادمین شهرداری انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژهبرج خادمین شهرداری

اصلاح نقشه های معماری برج خادمین شهرداری

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) برج خادمین شهرداری

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق برج خادمین شهرداری

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریقبرج خادمین شهرداری

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی برج خادمین شهرداری

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به برج خادمین شهرداری

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق برج خادمین شهرداری

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق برج خادمین شهرداری

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار برج خادمین شهرداری

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط برج خادمین شهرداری

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی