مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه  متر مربع می باشد

بیمارستان حمایت مادران شهید اکبرآبادی، یکی از مراکز پیشرو در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه زنان و زایمان کشور می باشد. این بیمارستان قدیمی ترن بیمارستان زنان و زایمان ایران است.

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

اصلاح نقشه های معماری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

 

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی