مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

مشخصات پروژه:

متراژ کلی ساختمان  هزار متر مربع می باشد

بیمارستان شفایحیائیان در خیابان مجاهدین اسلام، نرسیده به ساختمان مجلس تهران واقع شده است.

بیمارستان شفا یحیاییان، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی است و زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. این مرکز درمانی، به عنوان بیمارستان تخصصی ارتوپدی، فعال است. در حال حاضر ، ۱۷۰ تخت خواب فعال دارد.

 

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

اصلاح نقشه های معماری مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

نظارت بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

 

 

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی