مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه مجتمع مسکونی ونک پارک

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مجتمع مسکونی ونک پارک

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه  100.000 متر مربع می باشد

ونک پارک یکی از مجتمع‌های مسکونی تهران است که از دو برج ۲۲ طبقه (شمال مجتمع) و سه برج ۱۷ طبقه (جنوب مجتمع) تشکیل شده‌است. اسامی برج های ونک پارک بدین شرح است: البرز، دماوند، سهند، سبلان و الوند

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه مجتمع مسکونی ونک پارک انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه مجتمع مسکونی ونک پارک

اصلاح نقشه های معماری مجتمع مسکونی ونک پارک

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) مجتمع مسکونی ونک پارک

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق مجتمع مسکونی ونک پارک

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق مجتمع مسکونی ونک پارک

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی مجتمع مسکونی ونک پارک

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به مجتمع مسکونی ونک پارک

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق مجتمع مسکونی ونک پارک

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق مجتمع مسکونی ونک پارک

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار مجتمع مسکونی ونک پارک

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط مجتمع مسکونی ونک پارک

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی