مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان و پلی کلنیک لبافی نژاد

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه 23.000 متر مربع می باشد

بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد، یک مرکز آموزشی و درمانی درمنطقه پاسداران تهران می باشد. شایان ذکر است که تمام رده های فراگیر ( دستیار تخصصی ، فوق تخصصی ، تحصیلات تکمیلی و کارآموز ) ، در بیمارستان لبافی نژاد مشغول آموزش هستند . در حال حاضر ، 236 تخت خواب فعال دارد .

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

اصلاح نقشه های معماری بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی