مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه  20.000 متر مربع می باشد

بیمارستان شهید فیاض بخش در حال حاضر با ۵۰۰ تخت بستری و بالغ بر ۲۷ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی یکی از بزرگترین مراکز درمانی سطح کشور می‌باشد. این بیمارستان از مهمترین مراکز درمانی در مواقع بحران می باشد. بیمارستان فیاض بخش عضو تیم امداد هوایی ایران است.

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

اصلاح نقشه های معماری بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی