مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه  20.000 متر مربع می باشد

بیمارستان های شهدای ١٥ خرداد ورامین مجهز به بخش ها و قسمتهای مختلف درمانی و رفاهی می باشد.

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

اصلاح نقشه های معماری بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به ببمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی