مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان توانبخشی رفیده

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه بیمارستان توانبخشی رفیده

مشخصات پروژه

متراژ کلی ساختمان این پروژه 6000 متر مربع می باشد

بیمارستان توانبخشی رفیده در منطقه قیطریه تهران بعنوان اولین بیمارستان توانبخشی ایران است که دارای چند کلینیک منحصر به فرد از جمله کلینیک توانبخشی اعصاب، سالمندان، بیماری صرع و ام اس، روانی رفتاری کودکان و اختلالات ذهنی در کودکان می باشد

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

جزئیات خدمات ارائه شده

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه بیمارستان توانبخشی رفیده انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه بیمارستان توانبخشی رفیده

اصلاح نقشه های معماری بیمارستان توانبخشی رفیده

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) بیمارستان توانبخشی رفیده

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق بیمارستان توانبخشی رفیده

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق بیمارستان توانبخشی رفیده

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی بیمارستان توانبخشی رفیده

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به بیمارستان توانبخشی رفیده

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق بیمارستان توانبخشی رفیده

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق بیمارستان توانبخشی رفیده

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار بیمارستان توانبخشی رفیده

نظارت  بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط بیمارستان توانبخشی رفیده

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

FRANCIS PHOTOGRAPH

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی