مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان تخصصی شهید فهمیده

خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

متراژ کلی ساختمان این پروژه  متر مربع می باشد

 

خدمات ارائه شده : خدمات طراحی، مشاوره آتش نشانی  ، نظارت بر اجرا و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی  استان تهران

 

خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده انجام داده است به شرح ذیل می باشد:

بررسی وضع موجود معماری پروژه بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

اصلاح نقشه های معماری بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

اخذ تایید تقشه های معماری از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی ) بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

بررسی وضع موجود سیستم های اعلام و اطفا حریق بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

اصلاح و طراحی نقشه های اعلام و اطفا حریق بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

اخذ تایید نقشه های اعلام و اطفا حریق از سازمان آتش نشانی بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

ارائه لیست تجهیزات و برآورد مالی و اسناد مناقصه به بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اطفاء حریق بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

ارایه مشخصات فنی و دستورالعمل نصب اعلام حریق بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

نظارت بر اجرای پیمانکار انتخاب شده توسط بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده

اخذ تایید نهایی ایمنی از سازمان آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

شرکت پایابنیان صنعت ، آمادگی خود را جهت خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی  و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه  از سازمان آتشنشانی را اعلام می دارد.

با کارشناسان شرکت ما در تماس باشید 37862-021 ، info@payabonyansanat.ir

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی