مراکز درمانی و بیمارستان ها

شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت از سال 1383 در زمینه مشاوره ، طراحی ، مهندسی ، فروش و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی شامل اعلام و اطفا حریق ، سیستم های اگزاست و تخلیه دود ، پوشش ضد حریق و همچنین سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ مشغول به فعالیت می باشد. در ذیل برخی از پروژه های این شرکت تقدیم می گردد.

مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه مرکز قلب تهران
خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه مرکز قلب تهران مشخصات پروژه متراژ کلی ساختمان این پروژه 70.000 متر مربع می باشد مرکز قلب تهران، یک مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی دولتی است و زیر نظر دانشگاه […]
تهیه و اجرای تجهیزات آتشنشانی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر
تهیه و اجرای تجهیزات آتشنشانی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی نسیم شهر تامین کننده تجهیزات آتش نشانی شامل سیستم های اعلام حریق و اطفا حریق درمانگاه تامین اجتماعی نسیم شهر  اجرای عملیات کابل کشی و بستر سازی سیستم اعلام حریق درمانگاه تامین اجتماعی نسیم شهر اجرای لوله کشی و بستر سازی شبکه اطفا حریق اتوماتیک ( […]
مشاوره آتشنشانی ، اخذ تاییدیه بیمارستان تخصصی شهید فهمیده
خدمات طراحی، مشاوره آتشنشانی ( مشاوره آتش نشانی ) و نظارت بر اجرای پروژه و اخذ تاییدیه آتش نشانی ( اخذ تاییدیه آتشنشانی ) پروژه بیمارستان تخصصی اطفال شهید حسین فهمیده متراژ کلی ساختمان این پروژه  متر مربع می باشد   شرکت پایابنیان صنعت در خصوص طراحی ، مشاوره آتشنشانی و اخذ تاییدیه آتشنشانی پروژه […]