شماره بیمه نامه آسیا کپسولهای اطفا حریق

شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت با شرکت بیمه آسیا نمایندگی صلاحی جهت بیمه نمودن کپسولهای شارژ شده دارای قرارداد به شماره  419931006/02/29 می باشد.

همجنین شماره بیمه نامه آسیا کپسولهای اطفا حریق شارژ شده توسط شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت در سال1402 ، از  144588 الی 147591 می باشد و به شرطی معتبر می باشد که کپسول دارای کارت شارژ رسمی از این شرکت باشد

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی