تجهیزات اعلام حریق

فروش تجهیزات اعلام حریق مورد نیاز در پروژه ها شامل فروش تجهیزات اعلام حریق متعارف ( Conventional ) و فروش تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر می باشد.

شما می توانید کلیه تجهیزات آتش نشانی خود را شامل تجهیزات اعلام حریق و اطفا حریق با مقایسه برندهای مختلف از سایت فروشگاه اینترنتی شرکت پایابنیان صنعت به نام فروشگاه اینترنتی ایمن اول بصورت آنلاین خرید کنید. ( خرید آنلاین تجهیزات آتش نشانی )

فروش تجهیزات اعلام حریق

تجهیزات اعلام حریق متعارف شامل : دتکتورهای متعارف (Conventional Detector) ، کنترل پنل اعلام حریق متعارف(Conventional Control Panel) ، فلاشر ( Flasher ) ، آژیر ، شصتی ( Manual Call point ) ، نمایشگر ، تستر دتکتور دود ، زنگ خطر ، علاپم نور تاب ، علاپم چراغ دار

تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر ( Addressable ) شامل : دتکتورهای آدرس پذیر(Addressable Detector) ، کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر (Addressable Control Panel) ، آژیر ، شصتی ( Manual Call point )

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی