تاریخچه شرکت پایابنیان صنعت

شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت ، از سال 1383 در زمینه مشاوره ، مهندسی و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی شامل اعلام و اطفا حریق ، سیستم های اگزاست و تخلیه دود ، پوشش ضد حریق و همچنین سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ مشغول به فعالیت می باشد.

شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت خدمات مشاوره و اجرای پروژه های ایمنی و آتش نشانی را از همان سالهای ابتدایی تاسیس آغاز نموده است.

متخصصان و کارشناسان برق و تاسیسات و معماری در این شرکت با داشتن تجربه طراحی ، مهندسی و سابقه اجرای پروژه های مختلف مسکونی ، صنعتی ، اداری و تجاری ، آماده ارائه خدمات مشاوره در پروژه های مختلف در زمینه سیستم های ایمنی و آتش نشانی می باشند.

مشاور و مجری رسمی سازمان آتش نشانی تهران
پروژه های صنعتی
شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت از سال 1383 در زمینه مشاوره ، طراحی ، مهندسی ، فروش و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی شامل اعلام و اطفا حریق ، سیستم های اگزاست و تخلیه دود ، پوشش ضد حریق و همچنین سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ مشغول به فعالیت می باشد. در […]
پروژه های مسکونی
شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت از سال 1383 در زمینه مشاوره ، طراحی ، مهندسی ، فروش و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی شامل اعلام و اطفا حریق ، سیستم های اگزاست و تخلیه دود ، پوشش ضد حریق و همچنین سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ مشغول به فعالیت می باشد. در […]
مراکز درمانی و بیمارستان ها
شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت از سال 1383 در زمینه مشاوره ، طراحی ، مهندسی ، فروش و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی شامل اعلام و اطفا حریق ، سیستم های اگزاست و تخلیه دود ، پوشش ضد حریق و همچنین سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ مشغول به فعالیت می باشد. در […]
دارای گواهینامه های صادره به شرح ذیل
  • دارای پروانه کسب از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی 
  • گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
  • گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی