بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد

• متراژ کلی ساختمان 23000 هزار متر مربع
• بیمارستان و پلی کلنیک شهید دکتر لبافی نژاد، یک مرکز آموزشی و درمانی درمنطقه پاسداران تهران می باشد. شایان ذکر است که تمام رده های فراگیر ( دستیار تخصصی ، فوق تخصصی ، تحصیلات تکمیلی و کارآموز ) ، در بیمارستان لبافی نژاد مشغول آموزش هستند . در حال حاضر ، 236 تخت خواب فعال دارد .
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی