بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

• متراژ کلی ساختمان 20 هزار متر مربع
• بیمارستان شهید فیاض بخش در حال حاضر با ۵۰۰ تخت بستری و بالغ بر ۲۷ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی یکی از بزرگترین مراکز درمانی سطح کشور می‌باشد. این بیمارستان از مهمترین مراکز درمانی در مواقع بحران می باشد. بیمارستان فیاض بخش عضو تیم امداد هوایی ایران است.
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی