بیمارستان توانبخشی رفیده

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه بیمارستان توانبخشی رفیده

• متراژ کلی ساختمان 6000 هزار متر مربع
• بیمارستان توانبخشی رفیده در منطقه قیطریه تهران بعنوان اولین بیمارستان توانبخشی ایران است که دارای چند کلینیک منحصر به فرد از جمله کلینیک توانبخشی اعصاب، سالمندان، بیماری صرع و ام اس، روانی رفتاری کودکان و اختلالات ذهنی در کودکان می باشد.
• خدمات ارائه شده : طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی