اخذ تاییدیه آتش نشانی
اخذ تاییدیه آتش نشانی

شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت با بیش از 20 سال سابقه در خصوص طراحی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های ایمنی و آتش نشانی و دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران و پروانه کسب از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد. ، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره آتش نشانی و اخذ تاییدیه آتش نشانی به کارفرمایان محترم اعلام می دارد.

جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی با ما تماس بگیرید 02137862

مراحل مشاوره آتش نشانی و تشکیل پرونده آتش نشانی و اخذ تایید آتش نشانی به شرح ذیل می باشد:

1- عقد قرارداد مشاوره آتش نشانی با شرکتهای مورد تایید سازمان آتش نشانی

2- معرفی شرکت مشاور به سازمان آتش نشانی

3- ارایه فایل آخرین نقشه های معماری پروژه به شرکت مشاور

4- ارسال نقشه های معماری به سازمان آتش نشانی از طریق شرکت مشاور جهت تایید نقشه معماری

5- بعد از تایید نقشه معماری ، طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق و اگزاست فن پروژه طبق ضوابط و دستورالعمل آتش نشانی انجام می گردد

6- ارسال نقشه ها و اخذ تاییدیه طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق و اگزاست فن پروژه از سازمان آتش نشانی

7- در صورتی که پروژه اسکلت فلزی داشته باشد ، اخذ تایید پوشش ضد حریق نیاز است

8- تهیه تجهیزات آتش نشانی طبق لیست ازائه شده از مشاور و اجرای تجهیزات آتش نشانی طبق نقشه های تایید شده

9- بعد از اتمام عملیات اجرایی که با نظارت مشاور انجام گرفته است ، مالک درخواست پایانکار به آتش نشانی ارسال می نماید

10- اخذ اصالت کالا از تمامی تامین کنندگان تجهیزات آتش نشانی و ارسال به شرکت مشاور

11- تکمیل و ارسال کلیه تعهد نامه ها به شرکت مشاور

12- ارسال درخواست تست خشک پروژه توسط مشاور

13- عقد قرارداد تعمیر نگهداری دوساله با شرکتهای مورد تایید سازمان و ارائه تعهدنامه آن به شرکت مشاور

14- ارسال درخواست بازدید کارشناسی اول و در صورت نیاز دوم به سازمان آتش نشانی از طریق شرکت مشاور

15-ارسال درخواست بازدید مدیریتی به سازمان آتش نشانی

16 – در صورت دریافت تایید بعد از بازدید مدیریتی ، اخذ تایید آتش نشانی با اعتبار 6 ماه ( اخذ تاییدیه آتش نشانی )

جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی با ما تماس بگیرید 02137862

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی