اجرای صاعقه گیر الکترونیکی و ارتینگ

اجرای صاعقه گیر الکترونیکی

شرکت پایابنیان صنعت در انجام پروژه های اجرایی صاعقه گیر خود ، دارای کادری مجرب
به همراه امکانات کاملا تخصصی می باشد. این شرکت اجرای پروژه های صاعقه گیر الکترونیکی و ارتینگ برجهای مسکونی ، اداری ، تجاری، پروژه های صنعتی از جمله صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز ، صنایع غذایی را بر عهده داشته است.

* خدماتی که شرکت پایابنیان صنعت در این خصوص ارائه می دهد به شرح زیر می باشد:

نصب head صاعقه گیر برروی دکل
نصب پایه یا دکل
اجرای هادی نزولی و نصب کلیه اتصالات
اجرای چاه ارت یا راد

صاعقه گیر و ارتینگ ، اجرای صاعقه گیر الکترونیکی ، صاعقه گیر SK3

پست های اخیر


اخذ تاییدیه آتش نشانی